31.03.2021 DEĞERLEME İŞLEMİNDE ALINACAK DÖVİZ KURLARI

2021 / 1 DÖNEM (31.03.2021) YAPILACAK DEĞERLEMELERE

 ESAS DÖVİZ KURLARI

                

                

                                         Geçici Vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemelerde 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ uyarınca, dönem sonu itibariyle Merkez Bankası’nca yayınlanan kurlar esas alınmaktadır.  

                      31.03.2021 tarihli dönem sonu işlemlere esas olmak üzere değerleme kurları aşağıda yer almaktadır (30.03.2021 günü saat 15,30’da belirlenen gösterge niteliğindeki T.C. Merkez Bankası kurları). 2021/ 1.Geçici Vergi Dönemine ilişkin olarak yapılacak değerlemelerde dikkate alınacaktır.

                                          Kasadaki mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla, dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir.                       

İyi çalışmalar.

SMMM

Tahir Cihan Çelik

                                   31 MART 2021 TARİHLİ BAZI DÖVİZ KURLARI

Döviz Kodu
Currency Code

Birim
Unit

Döviz Cinsi
Currency

Döviz Alış
Forex Buying

Efektif Alış
Banknote Buying

 USD/TRY

1

ABD DOLARI

8,3260

8,3201

 EUR/TRY

1

EURO

9,7741

9,7672

 GBP/TRY

1

İNGİLİZ STERLİNİ

11,4324

11,4244

 (**)Bu dokümanda yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.

Tahir Cihan Çelik’e, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.